CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 11. ledna 2023

Bod: Návrh na prodloužení platnosti opatření v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákonem č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace byla přijata opatření v oblasti daní, která byla časově omezena pouze ve vztahu k roku 2022. Vzhledem k tomu, že ozbrojený konflikt na území Ukrajiny i nadále přetrvává, přičemž je i nadále ze strany občanů a podnikatelských subjektů poskytována pomoc státu Ukrajina a jeho obyvatelům, navrhuje se prodloužit platnost shora uvedených opatření i na rok 2023. Cílem přijatých změn byla daňová podpora dobročinné aktivity poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho obyvatelům v probíhajícím válečném konfliktu s Ruskou federací. Současně byla prodloužena doba navýšení nejvyšší hodnoty bezúplatného plnění, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně, na 30 % i za rok 2022. 

Bod: Použití vládní rozpočtové rezervy v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2023 na kompenzační příspěvek krajům za zajištění dočasného nouzového přístřeší či nouzového ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny

V návaznosti na nouzový stav spojený s migrační vlnou osob z Ukrajiny schválila vláda usnesením poskytnutí kompenzačního příspěvku krajům, které je vázáno na splnění podmínek usnesení vlády upravujících zajištění dočasného nouzového přístřeší či nouzového ubytování. Vláda v roce 2022 usnesením stanovila výši kompenzačního příspěvku a specifikovala podmínky poskytnutí dotace z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, výdajové položky „Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstranění jejich následků. V roce 2023 je tato položka rozpočtována ve výši 140 mil. Kč. V souvislosti s navýšením paušálních náhrad za ubytovanou osobu a noc o 100 Kč je odhadováno, že měsíční požadavek ve výši 400 mil. Kč vzroste pro rok 2023 na cca 580 mil. Kč/měsíc. V návaznosti na to je třeba alokovat finanční prostředky vládní rozpočtové rezervy ve výši 6 960 000 000 Kč, tak aby bylo zajištěno průběžné proplácení žádostí krajů o dotaci.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář