Novinky

1.čtvrtletí ´11

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2011.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 30. března 2011

 • Bod č. 11: Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace o průběhu kontrol podle bodu III/1 usnesení vlády ze dne 28. února 2007 č. 175 a jejich výsledcích za kalendářní rok 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. března 2011

Pro informaci:

 • Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.7.2010 do 31.12.2010 a celkově od počátku privatizace
 • Bod č. 4: Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 17. března 2011

 • Bod č. 9: Návrh na majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zajištění metodické podpory v oblasti účetní reformy
 • Bod č. 2: Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení implementace zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. března 2011

 • Bod č. 11: Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Integrace ARES se systémem ZR - služby implementátora“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. března 2011

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 11: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách  převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 239)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny a plnění Národního plánu zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. února 2011

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Bod č. 11: Návrh na jmenování do hodnosti brigádní generál
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a  vzájemné ochraně investic, podepsané dne 6. ledna 1997 v Tunisu
 • Body č. 15 a 16: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech / Návrh na sjednání  Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. února 2011

 • Bod. č. 16: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 26. ledna 2011

 • Pro informaci:
  Bod č.2:
  Informace pro vládu o přípravě nadlimitních veřejných zakázek „Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému státní pokladny pro roky 2011 a 2012“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. ledna 2011

 • Bod č. 3: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011
 • Bod č. 21: Návrh rozhodnutí o privatizaci části majetku podniku Správa Letiště Praha, s.p., podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 26: Návrh na institucionální sjednocení funkcí guvernéra a alternáta guvernéra v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance
 • Bod č. 31: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
 • Bod č. 32: Pravidla pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. ledna 2011

 • Bod č. 12: Informace o průběhu a výsledcích renegociace Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou   o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu, ve znění Dodatkového protokolu, podepsaného dne 13. prosince 2003 v Bruselu, a návrh  postupu České republiky ve věci další existence  této dohody
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Úprava IS ISPROFIN-EDS/SMVS“ v jednacím řízení bez uveřejnění