CZ EN

Materiály na jednání vlády 9. března 2011

Bod č. 11:
Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, na jehož základě by mělo dojít ke změně příslušnosti hospodařit s vybraným nemovitým majetkem státu v příslušnosti hospodaření Správy Pražského hradu a Kanceláře Poslanecké sněmovny  na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. U Správy Pražského hradu se jedná o rekreační objekt s pozemky a drobnými stavbami v Janově nad Nisou, u Kanceláře Poslanecké sněmovny o nezastavěný pozemek v katastrálním území Chodov, obec Praha.

Záměrem předkládaného materiálu je zabezpečit  převod nemovitostí na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který by pak následně, pokud o tento majetek neprojeví zájem  jiné organizační složky státu nebo státní organizace,  realizoval jeho  prodej za cenu v čase a místě obvyklou na základě  výběrového řízení.

Pro informaci:

Bod č. 3:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Integrace ARES se systémem ZR - služby implementátora“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě veřejné zakázky „Integrace ARES se systémem ZR - služby implementátora“, která bude realizována v rámci projektu Integrace ARES - Administrativního registru ekonomických subjektů, se systémem Základních registrů. ARES je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).

Cílem integrace je zajistit napojení informačního systému ARES na systém základních registrů a umožnit využití jednotných a referenčních údajů poskytovaných systémem základních registrů pro zkvalitnění údajů zpracovávaných v systému ARES. Zkvalitnění datové základny ARES přinese následně vyšší kvalitu poskytovaných služeb uživatelům z řad veřejné správy, firmám a institucím.

Veřejná zakázka „Integrace ARES se systémem ZR - služby implementátora“ bude zadána v režimu jednacího řízení bez uveřejnění, neboť zadavatel je držitelem licenčního oprávnění k systému.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář