Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Celkem 144 stránek pro témata Zákon

Vydáno

Zákon č. 333/1998 Sb.

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 149/1998 Sb.

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů

Vydáno

Zákon č. 48/1997 Sb.

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 151/1997 Sb.

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 236/1995 Sb.

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Vydáno

Zákon č. 42/1994 Sb.

o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o daších změnách