CZ EN

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2021

Ministerstvo financí předložilo pro informaci Vládě ČR Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2021 na schůzi dne 27. dubna 2022. Zpráva byla předložena v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění. Zpráva hodnotí výsledky finančních kontrol za rok 2021 na základě informací, které Ministerstvu financí předložily orgány veřejné správy. Za rok 2021 provedlo a odevzdalo zhodnocení výsledků finančních kontrol Ministerstvu financí celkem 3 127 orgánů veřejné správy. Dále zpráva vychází z výsledků finančních kontrol vykonaných Ministerstvem financí, z výsledků zadávaných do monitorovacího systému MS2014+, z informací orgánů finanční správy v oblasti správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, z informací o počtech opatření dle ustanovení § 14e, § 14f a § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a z informací o hlášení nesrovnalostí Centrálního kontaktního bodu sítě AFCOS.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.