CZ EN

Předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2020

Orgány veřejné správy mají povinnost vykazovat výsledky finančních kontrol formou zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2020 dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a ustanovení § 32 a § 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 416/2004 Sb.“).

Zprávu o výsledcích finančních kontrol zpracovávají orgány veřejné správy definované v ustanovení § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole. Výjimku z této povinnosti upravuje ustanovení § 32 odst. 3 vyhlášky č. 416/2004 Sb., které stanoví, že zprávu nemusí ministerstvu financí zasílat orgán veřejné správy, který nevykonává veřejnosprávní kontrolu a nezřídil funkci interního auditu (zejména některé příspěvkové organizace).

Pro splnění vykazovací povinnosti orgán veřejné správy vyplní Formulář zprávy o výsledcích finančních kontrol ve formátu EXCEL ( 825,39 kB) a zašle vyplněný formulář ministerstvu financí datovou zprávou (přes datovou schránku), v termínu do 28. února 2021. Do předmětu datové zprávy je nutné uvést číslo jednací MF-33427/2020/47-1. Pokud je nutné převést formulář také do formátu .pdf, žádá ministerstvo financí o zaslání formuláře rovněž ve formátu EXCEL.

Při zpracování zprávy o výsledcích finančních kontrol může orgán veřejné správy využít přiložené metodické materiály:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.