CZ EN

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2019

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2019 (dále jen „Zpráva“) je předkládána vládě České republiky v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění.

Zhodnocení výsledků finančních kontrol ve veřejné správě provedlo 3 332 orgánů veřejné správy. Ve Zprávě byly rovněž využity poznatky, zkušenosti a zjištění ministerstva financí z výkonu činnosti v oblasti finanční kontroly a dále informace o kontrolách prostředků poskytnutých z fondů Evropské unie z informačního systému ministerstva pro místní rozvoj a informace o porušení rozpočtové kázně, které eviduje Generální finanční ředitelství.

Výkon finanční kontroly byl v roce 2019 v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 22. 7. 2019 č. 524 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 zaměřen na

  • odhalování porušování rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
  • odhalování skutečností nasvědčujících spáchání trestního činu při hospodaření s finančními prostředky a majetkem,
  • dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
  • dodržování právních předpisů v oblasti účetnictví a
  • evidenci a vymáhání pohledávek.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.