CZ EN

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 (dále jen „Zpráva“) je předkládána vládě České republiky v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“).

Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění.

Součástí Zprávy je vyhodnocení plnění usnesení vlády České republiky č. 511 ze dne 10. července 2017 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016, které stanovilo povinnost zaměřovat finanční kontroly a interní audity v orgánech veřejné správy v roce 2017 na dodržování zákona o veřejných zakázkách, odhalování porušování rozpočtové kázně a odhalování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu při hospodaření s veřejnými prostředky.

Hodnocené výsledky ve Zprávě vychází z poznatků z jednotlivých zpráv a tabulkových příloh, které předložili:

 • správci rozpočtových kapitol,
 • jiné organizační složky státu,
 • státní příspěvkové organizace,
 • státní fondy,
 • kraje a hlavní město Praha,
 • městské části hlavního města Prahy,
 • Regionální rady regionů soudržnosti,
 • obce, statutární města, městské obvody a městské části,
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků,
 • jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem, a
 • právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, které hospodaří s veřejnými prostředky.

Zhodnocení výsledků finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 provedlo prostřednictvím informačního systému finanční kontroly 7 756 orgánů veřejné správy, z toho 541 orgánů státní správy, 7 208 orgánů a organizací v působnosti územních samosprávných celků a Hlavního města Prahy a 7 Regionálních rad regionů soudržnosti.

Ve Zprávě byly rovněž využity poznatky, zkušenosti a zjištění Ministerstva financí z výkonu činnosti v oblasti finanční kontroly.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.