Novinky

„Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Ekologické zakázky
 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Stavební práce
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 14. 8. 2015
 • Publikace Dodatečných informací č.1 - 3
 • Publikace Dodatečných informací č.4, 5
 • Aktualizace termínu podání nabídek/otevírání obálek; Publikace Dodatečných informací č.6, 7
 • Publikace Dodatečných informací č.8
 • Publikace Dodatečných informací č.9, 10
 • Publikace Dodatečných informací č.11
 • Publikace smlouvy a přílohy ke smlouvě, doplnění formuláře

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-1106/2015/45
Název„Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti“
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení25.2.2015
Evidenční číslo ISVZ404887
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění VZ - MF-1106-2015-45 (.PDF, 423 kB)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-1106-2015-45 (.PDF, 2270 kB)

Přílohy zadávací dokumentace - MF-1106-2015-45 (.PDF, 629 kB)

Podání nabídek do30. 4. 2015 11:00
Otevírání obálek30. 4. 2015 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

Profil zadavatele - https://mfcr.ezak.cz

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - odbor Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 19.3.2015 - MF-1106/2015/45 (.PDF, 460 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.2 - ze dne 24.3.2015 - MF-1106/2015/45 (.PDF, 426 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.3 - ze dne 31.3.2015 - MF-1106/2015/45 (.PDF, 356 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.4 - ze dne 7.4.2015 - MF-1106/2015/45 (.PDF, 369 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.5 - ze dne 8.4.2015 - MF-1106/2015/45 (.PDF, 382 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.6 - ze dne 13.4.2015 - MF-1106/2015/45 (.PDF, 476 kB) 
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.7 - ze dne 16.4.2015 - MF-1106/2015/45 (včetně Oznámení zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek) (.PDF, 633 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.8 - ze dne 17.4.2015 - MF-1106/2015/45 (.PDF, 460 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.9 - ze dne 24.4.2015 - MF-1106/2015/45 (.PDF, 363 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.10 - ze dne 27.4.2015 - MF-1106/2015/45 (.PDF, 336 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.11 - ze dne 27.4.2015 - MF-1106/2015/45 (.PDF, 325 kB)

Vybraný uchazeč

Společnost RIDERA-EKKL, Sportovní areál Karviná“
Vedoucí společník:
Ridera Stavební, a.s.
Dělnická 382/32,
708 00 Ostrava – Poruba
IČ:45192464
Společník:
EKKL a.s.
Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž
IČ:27752771

Cena54 738 995,-- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 28.07.2015

Ceny ostatních uchazečů

59 226 919,68 Kč bez DPH
59 852 384,-- Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

Nový termín podání nabídek - na základě Rozhodnutí zadavatele o prodložení lhůty pro podání nabídek č.j.:MF-1106/2015/45-64.

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější