Novinky

Legislativa privatizací

Statut FNM a statutárních orgánů, související zákony a kodexy.

ilustrace

Vydáno

Kodexy správy a řízení

  • Kodex správy a řízení společností založený na principech OECD
  • Zásady Corporate Governance
  • Základní principy správy a řízení společností, které by zástupci FNM ČR vykonávající jeho akcionářská práva měli respektovat

Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM

Vydáno

Statutární orgány FNM

orgány (Výkonný výbor, Prezídium a Dozorčí rada FNM), které řídí a kontrolují činnosti FNM. Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM

Vydáno

Statut Fondu národního majetku

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením z 27. schůze dne 20. 9. 2000, č. 1198 mění Statut Fondu národního majetku České republiky, schválený jejím usnesením z 19. schůze dne 1. června 1994 č. 400. Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM