Novinky

Agenda bývalého FNM

Fond národního majetku ČR (FNM) byl zrušen zákonem č. 178/2005 Sb. ke dni 31.12.2005. Majetek, zbývající činnosti a kompetence bývalého FNM přešly zákonem na Ministerstvo financí. Od 1.1.2006 působnost bývalého FNM na Ministerstvu financí zajišťuje odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu.

ilustrace

Aktuality 2005/2006

Agenda převzatá z bývalého FNM k 31.12.2005 - Působnost MF od 1.1.2006.

Správa majetku

Informace bývalého FNM ke správě státního majetku a jeho privatizaci - Corporate Governance, legislativa privatizací, výroční zprávy FNM.

Privatizační projekty

Přehledy a informace o stavu privatizačních projektů. ARCHIV - Databáze privatizačních jednotek.