Novinky

Novela nařízení Rady (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Mezinárodní sankce
  • Veřejný sektor
  • Írán
  • Boj proti podvodům
  • Úřední věstník EU
  • Finanční analytický úřad

Dne 22. prosince 2012 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Rady (EU) č. 1263/2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu; dnem zveřejnění rovněž nabylo účinnosti. Toto nařízení obsahuje nová omezení, která se týkají klíčových námořních zařízení a technologií pro stavbu, údržbu a přestavbu lodí, zákaz obchodu s grafitem, surovými či polozpracovanými kovy jako je hliník a ocel, softwarem pro určité průmyslové procesy, dále zákaz dovozu, nákupu nebo přepravy íránského zemního plynu. Rovněž se v něm upřesňují seznamy klíčového zařízení a technologií, jichž se omezení týkají. Nově se zakazují transakce mezi unijními a íránskými bankami a finančními institucemi (nad 10000 €), pokud nebyly předem povoleny příslušným členským státem. Naopak se ruší povinnost žádat o povolení plateb v souvislosti se zbožím pro zemědělské účely (nově se bez omezení horní hranice při hodnotě nad 10000 € pouze oznamuje, podobně jako potraviny, zdravotní péče a vybavení nebo humanitární účely).

Text změnového nařízení je ve všech jazycích dostupný v Úředním věstníku EU a na EurLexu (http://eur-lex.europa.eu/ ); konsolidované znění nařízení (EU) č. 267/2012 dosud nebylo zveřejněno.

Upozorňujeme, že v české verzi v Úředním věstníku EU je řada překlepů i věcných chyb. Doporučujeme proto vždy porovnávat text s anglickou mutací, která má v případě rozporu přednost při výkladu!

  • Zdroj: MF - 24 - odbor Finanční analytický; 2404 - odd. Sběr a zpracování dat 

Doporučované

Nejčtenější