Novinky

V médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Reakce ministerstva na nepřesnosti.

ilustrace
Kdo
Typ
téma
Období

Celkem 785 stránek pro témata Lidé MF

Ilustrační obrázek - Silniční daň vše napraví

Vydáno

Silniční daň vše napraví

Autor: Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra financí.

  • S autorem článku se shoduji v názoru, že v České republice přibývá dovezených "ojetých" automobilů, které nesplňují ani podmínky původní normy Euro 1, natož norem pozdějších a přísnějších. Nesouhlasím však s tvrzením, že by s tímto neutěšeným stavem současná vláda "nic nedělala".
Ilustrační obrázek - Stavební spoření

Vydáno

Stavební spoření

Rozhovor s Ing. Milanem Šimáčkem, náměstkem ministra financí.

  • V současnosti nastává ve stavebním spoření určitá stabilizace. Již není žádný zlatý věk tohoto produktu, nevidíme velké meziroční nárůsty zájmu lidí. Čili já si myslím, že do dvou do tří let bych čekal, že ta podpora bude doopravdy zrušena a státní rozpočet tím pádem ušetří zhruba patnáct až dvacet miliard korun každý rok. 

Vydáno

Kursové sázky po Internetu

Rozhovor s Ing. Petrem Vrzáněm, ředitelem odboru Státního dozoru nad sázk. hrami a loteriemi

  • Ministerstvo financí o tom neuvažuje. A pokud bych měl odpovědět na tu vaši otázku, tak samozřejmě dnešní zákon je koncipován tak, že významným postulátem toho zákona je ochrana mladistvých. To znamená, internetové sázení nejenom, že není zákonem upraveno, ale není ho podle stávající legislativy možné povolit právě proto, protože nezaručuje ochranu mládeže, to znamená účast mladistvých na hrách.

Vydáno

Může vláda i za sněhovou vánici?

Autor: Jakub Haas, oddělení Komunikace MF.

  • Úlohou opozice je samozřejmě kritizovat vládu: měla by to ale být aspoň kritika opodstatněná a konzistentní. Poslední dobou však nabývám dojmu, že ČSSD vlastně neví, co by vládě mohla ještě vytknout. A navíc si protiřečí.

Vydáno

Cílem je posílit důvěru v auditorskou profesi

Rozhovor s Ing. Danou Trezziovou, býv. náměstkyně ministra financí , daňový partner ve společnosti Procházka/Randl/Kubr Tax Consulting.

  • S ohledem na obecný evropský přístup k harmonizaci přistoupila Komise k jednotnému používání mezinárodních auditorských standardů. Čeští auditoři sice od roku 2005 již tyto standardy povinně používají na základě rozhodnutí Rady Komory, nicméně tento požadavek bude nově vyplývat přímo ze zákona. Důležitým prvkem, který bude zákonem upraven, avšak nelze říci, do jaké míry bude v praxi využíván, je přeshraniční spolupráce mezi příslušnými orgány členských států a zároveň s orgány třetích zemí.

Vydáno

Ve výnosech obcí se Kalousek neplete

Autor: Ondřej Jakob - tiskový mluvčí MF

  • Jediným smysluplným porovnáním, které používá ministerstvo financí a které lze nalézt na jeho webových stránkách pro každou obec, je totiž srovnání se stavem, pokud by novela zákona o rozpočtovém určení daní přijata nebyla. Toto srovnání se týká tzv. sdílených daní, nikoliv všech daňových příjmů. Dále si musíme uvědomit, že v systému hospodaření veřejných rozpočtů, založeném na přerozdělení zdrojů, bude vždy určitá skupina nespokojených, pokud přímo nebudou nespokojeni všichni.

Vydáno

Ivan Fuksa v Impulsech Václava Moravce

Rozhovor s Ing. Ivanem Fuksou, prvním náměstkem ministra financí

  • První náměstek ministra financí Ivan Fuksa v rozhovoru pro Rádio Impuls mluvil o zdražování, které nás čeká od ledna 2008.

Vydáno

Že má SAP profit jistý? To bych netvrdil

Rozhovor s Ing. Pavlem Nevšímalem, vedoucím projektu Státní pokladny

  • Z technického hlediska existují jenom tři produkty, na nichž to může být postavené. Navíc ti, od kterých bychom rádi nabídku viděli, se nepřihlásili. A my nemůžeme říct, že nám v rámci soutěžního dialogu nabídlo řešení deset firem, ale my si ani jedno nevybrali.

Vydáno

Firemní filantropie

Rozhovor s Ing. Danou Trezziovou, náměstkyní ministra financí

  • Tak, určitě v české daňové legislativě již řadu let existuje podpora dárcovství, tou základní možností je možnost snížení základu daně z příjmu o poskytnutý dar na specificky vyjmenované účely v zákoně o dani z příjmů. Fyzické osoby mohou odečíst dar ve výši až deset procent daňového základu a právnické osoby až ve výši pět procent svého daňového základu a od roku 2006 byl zvýšen limit, pokud ten dar poskytují veřejným výzkumným ústavům a veřejným vysokým školám, čili určitě ta podpora existuje. 

Vydáno

Veřejná soutěž na elektronickou státní pokladnu

Rozhovor s Ing. Pavlem Nevšímalem, vedoucím projektu Státní pokladny

  • Ministerstvo nemůže poskytnout v současné době ukončení soutěžního dialogu a výzvu účastníkům soutěžního dialogu z toho důvodu, že se v těchto materiálech objevují obchodní tajemství a know-how.