Novinky

Světová banka podporuje integraci správy veřejných příjmů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Světová banka byla jako respektovaná organizace s mezinárodními zkušenostmi v oblasti institucionálních reforem požádána o spolupráci při přípravě integrace správy veřejných příjmů. Ministerstvo financí totiž v současné době připravuje komplexní reformu daňového systému (viz http://www.dane2010.cz/), která má za cíl tento systém zjednodušit a přinést úsporu administrativních nákladů pro poplatníky i veřejný sektor. Jedním z pilířů reformy jsou právě institucionální změny, které spočívají v integraci daňové a celní správy a výběru odvodů na veřejné pojištění (zdravotní,  nemocenské, důchodové atd.) do jednoho integrovaného orgánu státní správy. Cílovým stavem by měl být tedy jeden správce pro registraci, výběr, kontrolu a vymáhání těchto plateb, které by bylo možné platit jednou platbou na jednotný účet státu, bez ohledu na konečný počet odvodů a kdo je odvádí.

Analýza Světové banky je zveřejněna níže. Banka vítá snahu vlády o zjednodušení správy veřejných příjmů a zároveň poukazuje na možné překážky a rizika tohoto procesu, které jsou však řešitelné a dají se řídit a realizovat, pokud se vhodně naplánují. Za důležité považuje, aby vláda formulovala jasnou vizi cílového stavu, kterého chce dosáhnout. Reforma by měla odstranit nedostatky současného systému, jako jsou například zbytečné administrativní nároky na poplatníky, vysoký počet úřadů se kterými musí poplatník komunikovat a plnit si vůči nim různé odvodové povinnosti, či převaha tištěných dokumentů a nedostatečná praxe v elektronické komunikaci s úřady.

„Zprávu Světové banky vítám jako objektivní hodnocení české správy veřejných příjmů,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Závěry hodnocení budou podle ministra využity při modernizaci a zvyšování efektivity správy veřejných příjmů, což představuje jeden z prioritních úkolů ministerstva financí i současné vlády a na jeho realizaci by chtěla se Světovou bankou i nadále spolupracovat.

Mgr. Peter Chrenko,
náměstek ministra financí pro daně a cla  

Doplňující informace - ČESKÁ REPUBLIKA : ZPRÁVA O INTEGROVANÉ SPRÁVĚ PŘÍJMŮ , Světová banka, červen 2008

část I. Hodnocení vládního plánu na sloučení daňové a celní správy (.PDF, 730 kB)

Zdroj: Světová banka - Hodnocení vládního plánu na sloučení daňové a celní správy, publikováno červen 2008, ke stažení ve formátu Word, česká verze

část II.  Hodnocení plánu sjednocení výběru příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v rámci jednotné správy příjmů (.PDF, 463 kB)

Zdroj: Světová banka - Hodnocení plánu sjednocení výběru příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  v rámci jednotné správy příjmů, publikováno červen 2008, ke stažení ve formátu Word, česká verze

Doporučované

Nejčtenější