Novinky

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Centrální systém účetních informací
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Konsolidovaná jednotka státu
 • Regulace
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
Aktualizováno 1. 3. 2017 16:30
 • Zveřejněn Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2016 a aktualizovány Vysvětlivky k výčtu konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů
 • Aktualizovány soubory (XLS a CSV) - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2016
 • Aktualizovány soubory (XLS a CSV) - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2016
 • Aktualizovány soubory (XLS a CSV) - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2016
 • Zveřejněn Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2017 a změny 2017 oproti 2016
 • Zveřejněn aktualizovaný Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2017 a změny 2017 oproti 2016

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovaný výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu. Subjekty obsažené ve výčtu budou za účetní období roku 2017 zahrnuty do účetních výkazů za Českou republiku. Ve výčtu došlo k aktualizaci některých hladin významnosti pro odsouhlasení pohledávek a závazků a k doplnění chybějících platností. Z výčtu byla vyloučena účetní jednotka Praha 10 – Rekreace, a. s. (IČO 28213963) a zahrnuta účetní jednotka Cyklostezka Prunéřov – Černovice (IČO 04901592).

Materiály ke stažení

PODMÍNKY PRO ZAHRNUTÍ DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU ČR

Níže uvedená tabulka definuje podmínky pro zahrnutí účetních jednotek a zahraničních subjektů do příslušného konsolidačního celku státu a jejich informační povinnosti a od které doby budou zahrnuty.

U jednotlivých účetních jednotek je uvedeno, zda se jedná o spravující jednotku či nikoliv, podmínky pro zahrnutí do konsolidačního celku státu, do jakého příslušného konsolidačního celku státu budou zahrnuty a jaké dodatečné informační povinnosti jim vyplývají z jejich zahrnutí. Spravující jednotky sestavují a předávají výkaz „seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu“ do centrálního systému účetních informací státu.

TABULKA 1. PODMÍNKY PRO ZAHRNUTÍ DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU ČR - aktualizováno ke dni 22. 10. 2015
Účetní jednotka/subjekt Spravující jednotka Podmínky zahrnutí Konsolidační celek státu Dodatečné informační povinnosti Zahrnuta od
Organizační složka státu – správce kapitoly Ano zahrnuta vždy DKCS vládní část rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016); seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2014, a to do 31. 3. 2015) 1.1.2015
Organizační složka státu x zahrnuta vždy DKCS vládní část rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016) 1.1.2015
Státní fond podle rozpočtových pravidel x zahrnut vždy VDKCS vládní část rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016) 1.1.2015
Státní příspěvková organizace x zahrnuta vždy DKCS vládní část rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 25. 2. 2017) 1.1.2016
Kraj Ano zahrnut vždy DKCS kraj rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016); seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2014, a to do 31. 3. 2015) 1.1.2015
Obec (0 - 2999 obyvatel) Ano zahrnuta vždy DKCS obec seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 15. 1. 2016) 1.1.2015
Obec (3 000 - 9 999 obyvatel) Ano zahrnuta vždy DKCS obec seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 15. 1. 2016) 1.1.2015
Obec (10000 obyvatel a více) Ano zahrnuta vždy DKCS obec rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016); seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2014, a to do 31. 3. 2015) 1.1.2015
Dobrovolný svazek obcí (DSO) Ano zahrnut vždy DKCS DSO PKP - pouze při splnění kritérií daných § 10 odst. 2 KVS (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017); seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 15. 1. 2016) 1.1.2015
Regionální rada regionů soudržnosti x zahrnuta vždy VDKCS municipální část rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016) 1.1.2015
Příspěvková organizace předávající PAP*, jejímž zřizovatelem je ÚSC nebo dobrovolný svazek obcí x zahrnuta vždy DKCS kraj; DKCS obec; DKCS DSO rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 25. 2. 2017) 1.1.2016 
Příspěvková organizace nepředávající PAP*, jejímž zřizovatelem je ÚSC nebo dobrovolný svazek obcí  x  zahrnuta vždy  DKCS kraj; DKCS obec; DKCS DSO  - 1.1.2016 
Zdravotní pojišťovna x zahrnuta vždy konsolidační celek Česká republika PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Hlavní město Praha Ano zahrnuto vždy (včetně městských částí hlavního města Prahy) DKCS kraj (DKCS městská část hlavního města Prahy) účetní výkazy v rozsahu závazných vzorů PAP, rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy - za městské části hlavního města Prahy a za hlavní město Praha bez městských částí (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016); seznam - za městské části hlavního města Prahy a za hlavní město Praha bez městských částí (poprvé ve stavu k 31. 12. 2014, a to do 31. 3. 2015) 1.1.2015
Majetková účast x zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec; DKCS městská část hl. města Prahy; DKCS DSO; VDKCS kraj; VDKCS municipální část; VDKCS vládní část; konsolidační celek Česká republika PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Národní podnik x zahrnut na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Státní organizace x zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Státní podnik x zahrnut na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec; DKCS městská část hl. města Prahy DKCS DSO PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Školská právnická osoba x zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec; DKCS DSO PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Veřejná výzkumná instituce x zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Obecně prospěšná společnost x zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Další právnická osoba x zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016

Použité zkratky a pojmy:
rozšířený PAP…představuje v rámci PAP - Části XIV až XVII, partnery označené symbolem P2X a průměrnou marži
DKCS………...…dílčí konsolidační celek státu
VDKCS…………vyšší dílčí konsolidační celek stát

* Předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu vyplývá z ustanovení § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb.

 

Související informace