Novinky

Účetní konsolidace státu - předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2017 a informace k partnerům uváděným v Části III Pomocného konsolidačního přehledu (PKP)

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

  • Účetní výkaznictví státu
  • Účetní reforma
  • Konsolidační účetní výkazy
  • Účetní jednotky
  • Veřejný sektor

Upozorňujeme na blížící se termín předání výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (seznam). Seznam je předáván spravujícími jednotkami, jimiž jsou správci kapitol státního rozpočtu, kraje, všechny obce a dobrovolné svazky obcí. Příspěvkové organizace nejsou spravující jednotkou a nebudou předávat výkaz seznam. Termín pro předání seznamu je nejpozději do 15. 1. 2017.

Seznam se předává ve stavu k 31. prosinci 2016 do centrálního systému účetních informací státu standardní přenosovou cestou prostřednictvím datového rozhraní. XSD schéma seznamu je publikováno v rámci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny v balíčku č. 33. Centrální systém účetních informací státu bude zpřístupněn pro předávání seznamu od 1. 1. 2017, nicméně spravující jednotky již v současné době mohou shromažďovat potřebné údaje.

Více o vyplnění seznamu lze nalézt v sekci Účetní výkaznictví státu v záložce Konsolidační manuál. Zveřejněné metodické pomůcky jsou platné i pro rok 2017. Doporučujeme spravujícím jednotkám postupovat v souladu s metodickými pomůckami a vyvarovat se tak případných chyb při zpracování seznamu v centrálním systému účetních informací státu. Při uvádění obchodních korporací by měly být uváděny pouze takové, které spravující jednotka vlastní přímo (tzn. přímý vliv v % je větší než nepřímý), při současném vyplnění kritérií významnosti (sloupce E-H) v korunách, nikoli v tisících.

Vzhledem k častým dotazům vztahujícím se k vykazování partnerů v Části III Pomocného konsolidačního přehledu (PKP) upozorňujeme, že účetní jednotky v Části III uvádějí partnery s ohledem na výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů, případně pro účely zjednodušení všechny partnery bez ohledu na to, zda jsou uvedeni ve zveřejněném výčtu. V praxi to znamená, že účetní jednotky předávající PKP neuvádí v Části III PKP pouze partnery, kteří se vztahují pouze k dílčímu konsolidačnímu celku státu, nýbrž všechny partnery vztahující se k celému konsolidačnímu celku Česká republika.

 

Doporučované

Nejčtenější