Novinky

Konsolidované účetní výkazy za ČR – zapojení obcí (prezentace)

oddělení 7503 - Účetní výkaznictví státu
oddělení 7503 - Účetní výkaznictví státu

Vydáno

  • Účetní doklady
  • Účetní jednotky
  • Účetní reforma
  • Účetní výkaznictví státu
  • Konsolidační účetní výkazy
  • Konsolidovaná jednotka státu
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Prezentace

Ministerstvo financí publikuje materiál ze XVII. ročníku Celostátní finanční konference (CFK) pořádané Svazem měst a obcí ČR ve dnech 4. – 5. prosince 2014. V rámci dokončování legislativního procesu vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) na konferenci zazněl příspěvek na téma „Konsolidované účetní výkazy za ČR - zapojení obcí“.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější