Novinky

Aktualizovaný postup vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (PLATNÉ PRO ROK 2013)

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
 • Formulář
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Konsolidovaná jednotka státu
 • Metodika
 • Prezentace
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Veřejný sektor

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný postup vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu.

Na základě dotazů zaslaných spravujícími jednotkami byly identifikovány některé problematické oblasti při vyplnění výkazu seznam. Z tohoto důvodu došlo ke zjednodušení a zpřesnění požadavků na vykazování některých skutečností ve výkazu seznam. Níže naleznete podrobný návod na vyplnění.

Dokumenty ke stažení

 


UPOZORNĚNÍ - Výše uvedená informace "Aktualizovaný postup vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu" ze dne 22.11.2013 již není platná.

Aktuální informace jsou dostupné v informaci "KONSOLIDAČNÍ MANUÁL" - Doporučení pro seznam účetních jednotek patřících do konsolidačního celku státu - účetní výkaznictví státu.

Nejčtenější