Novinky

Zákony pro rok 2014 - pro účetnictví státu

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Státní pokladna
 • Zákon
 • České účetní standardy
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • Účetní reforma
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní jednotky
 • Účetní uzávěrka
 • Centrální systém účetních informací
 • Legislativa
 • Účetní doklady
 • Operativní účetní záznam
 • Schvalování účetní závěrky
 • Účetní výkaznictví státu
 • Portál IISSP

Platná legislativa - Zákony - 2014

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačení změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Účinnost 1. 1. 2014
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 10.1.2014; ke stažení ve formátu Word a PDF

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Účinnost 1. 1. 2014 
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 10.1.2014; ke stažení ve formátu PDF

Bodové znění novely zákona vydané ve Sbírce zákonů jako Část 19 zákonného opatření Senátu č. 344/2013

Účinnost 1. 1. 2014
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 10.1.2014; ke stažení ve formátu Word a PDF

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva a zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., zveřejněným ve Sbírce zákonů dne 5. listopadu 2013 v částce č. 134, se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - s účinností od 1. 1. 2014.

Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 10.1.2014; ke stažení ve formátu  PDF

Doporučované

Nejčtenější