Novinky

Vyhlášky pro rok 2018 – pro účetnictví státu

oddělení 7501 - Regulace účetnictví veřejného sektoru
oddělení 7501 - Regulace účetnictví veřejného sektoru

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní výkaznictví státu
 • Veřejný sektor

Dne 28. srpna 2017 byla v částce č. 95 Sbírky zákonů zveřejněna

 • vyhláška č. 273/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a
 • vyhláška č. 274/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,

a to v souvislosti se zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Dne 29. listopadu 2017 byla v částce č. 139 Sbírky zákonů zveřejněna

 • vyhláška č. 396/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 397/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a
 • vyhláška č. 398/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 7. prosince 2017 byla v částce č. 146 Sbírky zákonů zveřejněna

 • vyhláška č. 411/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost uvedených vyhlášek je od 1. ledna 2018.

 

OBSAH – pro rok 2018

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

 


 

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 273/2017 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 273/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, bodové znění vyhlášky
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 273/2017 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2018.

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 273/2017 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 273/2017 Sb.
 • Příloha č. 5 - Příloha s vyznačením změn

Účinnost od 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 397/2017 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 397/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, bodové znění vyhlášky
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 397/2017 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2018.

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 397/2017 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 397/2017 Sb.
 • Příloha č. 1 - Rozvaha s vyznačením změn
 • Příloha č. 5 - Příloha s vyznačením změn
 • Příloha č. 6 - Přehled tvorby a použití fondu privatizace s vyznačením změn

Účinnost od 1. ledna 2018.

Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně příloh

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn
 • Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn s účinností od 1. ledna 2018
 • Příloha č. 1 - Rozvaha
 • Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty
 • Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích
 • Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Příloha č. 5 - Příloha
 • Příloha č. 7 - Směrná účtová osnova

 


 

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 274/2017 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 274/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, bodové znění vyhlášky
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 274/2017 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2018.

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 274/2017 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 398/2017 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 398/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, bodové znění vyhlášky
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 398/2017 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2018.

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 398/2017 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 398/2017 Sb.
 • Příloha č. 3a - Pomocný konsolidační přehled s vyznačením změn

Účinnost od 1. ledna 2018.

Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. včetně příloh

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn
 • Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn s účinností od 1. ledna 2018
 • Příloha č. 2a - Pomocný analytický přehled
 • Příloha č. 3a - Pomocný konsolidační přehled
 • Příloha č. 3b - Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu


Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 396/2017 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 396/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů, bodové znění vyhlášky
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 396/2017 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2018.

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 312/2014 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 396/2017 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 312/2014 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 396/2017 Sb.
 • Příloha č. 2 - Souhrnný výkaz majetku a závazků státu s vyznačením změn
 • Příloha č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu s vyznačením změn

Účinnost od 1. ledna 2018.

Úplné znění vyhlášky č. 312/2014 Sb. včetně příloh

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn
 • Úplné znění vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn s účinností od 1. ledna 2018
 • Příloha č. 2 - Souhrnný výkaz majetku a závazků státu
 • Příloha č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu
 • Příloha č. 5 - Kniha podrozvahových účtů

 


 

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 411/2017 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Vyhláška č. 411/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, bodové znění vyhlášky
 • Odůvodnění k vyhlášce č. 411/2017 Sb.

Účinnost od 1. ledna 2018.

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 411/2017 Sb.

 

Úplné znění vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn
 • Úplné znění vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn s účinností od 1. ledna 2018

 


 

Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Úplné znění vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
 • Příloha č. 6 - Příloha

 


 

Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

 

Nejčtenější