Novinky

Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Operativní účetní záznam
 • Schvalování účetní závěrky
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Zákon o účetnictví
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů
Aktualizováno 18. 12. 2014
 • Zveřejnění M vzorců pro uživatele (k Metodického pokynu k naplnění části M.)
 • Aktualizace tabulky vzorců pro uživatele (k Metodického pokynu k naplnění části M.)
 • Zveřejnění Častých dotazů a doplnění metodiky k části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům přílohy

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy. Povinnost vykazovat část M. Přílohy mají podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu. Metodický pokyn byl zpracován s cílem usnadnit těmto jednotkám naplnit novou přílohu.

Třídění příjmů a výdajů podle tohoto pokynu se týká pohybu peněžních prostředků účetní jednotky s výjimkou účtu FKSP. Převod na tento účet je považován za konečný výdaj.

Dokumenty ke stažení

 


Časté dotazy a doplnění metodiky k části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům přílohy č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Ministerstvo financí zveřejňuje Časté dotazy a doplnění metodiky k části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům přílohy č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb..

Dokumenty ke stažení

 

 

Doporučované

Nejčtenější