Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2021

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

  • Pokladní plnění
  • Měsíční
  • Státní rozpočet
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 1. 10. 2021 14:00

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu V ROCE 2021
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 120,1 151,6 -31,5 1.2.2021
Únor 217,0 303,1 -86,1 1.3.2021
Březen 339,7 464,9 -125,2 1.4.2021
Duben 441,8 633,8 -192,0 3.5.2021
Květen 553,0 807,9 -255,0 1.6.2021
Červen 712,8 977,8 -265,1 1.7.2021
Červenec 836,3 1 115,7 -279,4 2.8.2021
Srpen 946,1 1 244,2 -298,1 1.9.2021
Září 1 079,1 1 405,3 -326,3 1.10.2021
Říjen
Listopad
Prosinec
Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2021 - graf
Měsíční pokladní plnění v roce 2021 (v mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 120,1 217 339,7 441,8 553 712,8 836,3 946,1 1079,1 0 0 0
Výdaje 151,6 303,1 464,9 633,8 807,9 977,8 1115,7 1244,2 1405,3 0 0 0
Saldo -31,5 -86,1 -125,2 -192 -255 -265,1 -279,4 -298,1 -326,3 0 0 0

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001

Nejčtenější