Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2021

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Pokladní plnění
  • Měsíční
  • Státní rozpočet
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 6. 1. 2022 11:00

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu V ROCE 2021
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 120,1 151,6 -31,5 1.2.2021
Únor 217,0 303,1 -86,1 1.3.2021
Březen 339,7 464,9 -125,2 1.4.2021
Duben 441,8 633,8 -192,0 3.5.2021
Květen 553,0 807,9 -255,0 1.6.2021
Červen 712,8 977,8 -265,1 1.7.2021
Červenec 836,3 1 115,7 -279,4 2.8.2021
Srpen 946,1 1 244,2 -298,1 1.9.2021
Září 1 079,1 1 405,3 -326,3 1.10.2021
Říjen 1 203,4 1 538,4 -335,0 1.11.2021
Listopad 1 327,8 1 729,3 -401,5 1.12.2021
Prosinec 1 487,2 1 906,9 -419,7 6.1.2022
Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2021 - graf
Měsíční pokladní plnění v roce 2021 (v mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 120,1 217 339,7 441,8 553 712,8 836,3 946,1 1079,1 1203,4 1327,8 1487,2
Výdaje 151,6 303,1 464,9 633,8 807,9 977,8 1115,7 1244,2 1405,3 1538,4 1729,3 1906,9
Saldo -31,5 -86,1 -125,2 -192 -255 -265,1 -279,4 -298,1 -326,3 -335 -401,5 -419,7

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001              

Doporučované

Nejčtenější