Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2020

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

  • Pokladní plnění
  • Měsíční
  • Státní rozpočet
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 1. 9. 2020 14:00

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu V ROCE 2020
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 124,1 132,1 -8,0 3.2.2020
Únor 229,2 256,6 -27,4  2.3.2020
Březen 377,3   422,0 -44,7 1.4.2020
Duben 467,9 561,7 -93,8 4.5.2020
Květen 571,6 729,0 -157,4 1.6.2020
Červen 699,7 894,9 -195,2 1.7.2020
Červenec  817,1 1 022,2 -205,1 3.8.2020
Srpen 929,4 1 159,7 -230,3 1.9.2020
Září
Říjen
Listopad  
Prosinec  
Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2020 - graf
Měsíční pokladní plnění v roce 2020 (v mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 124,1 229,2 377,3 467,9 571,6 699,7 817,1 929,4 0 0 0 0
Výdaje 132,1 256,6 422 561,7 729 894,9 1022,2 1159,7 0 0 0 0
Saldo -8 -27,4 -44,7 -93,8 -157,4 -195,2 -205,1 -230,3 0 0 0 0

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Doporučované

Nejčtenější