Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2019

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

 • Pokladní plnění
 • Měsíční
 • Státní rozpočet
 • Ministerstvo financí
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 3. 1. 2020 14:30
 • Doplněny výsledky za únor 2019
 • Doplněny výsledky za březen 2019
 • Doplněny výsledky za duben 2019
 • Doplněny výsledky za květen 2019
 • Doplněny výsledky za červen 2019
 • Doplněny výsledky za červenec 2019
 • Doplněny výsledky za srpen 2019
 • Doplněny výsledky za září 2019
 • Doplněny výsledky za říjen 2019
 • Doplněny výsledky za listopad 2019
 • Doplněny výsledky za prosinec 2019

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu V ROCE 2019
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 121,76 112,99 8,77 1.2.2019
Únor  217,38   237,29 -19,91  1.3.2019
Březen  364,30  373,55  -9,24 1.4.2019
Duben 470,93 500,61 -29,68 2.5.2019
Květen  584,21  635,11  -50,90 3.6.2019 
Červen  743,88   764,56  -20,68 1.7.2019
Červenec 863,30  872,98  -9,68  1.8.2019 
Srpen 969,80  985,18  -15,38  2.9.2019 
Září 1 103,26  1 124,24  -20,99  1.10.2019 
Říjen 1 221,07  1 240,64  -19,57  1.11.2019 
Listopad 1 351,52  1 390,14  -38,63  2.12.2019
Prosinec 1 523,23   1 551,74 -28,52  3.1.2020
Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2019 - graf
Měsíční pokladní plnění v roce 2019 (mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 121,76 217,38 364,3 470,93 584,21 743,88 863,3 969,8 1103,26 1221,07 1351,52 1523,23
Výdaje 112,99 237,29 373,55 500,61 635,11 764,56 872,98 985,18 1124,24 1240,64 1390,14 1551,74
Saldo 8,77 -19,91 -9,24 -29,68 -50,9 -20,68 -9,68 -15,38 -20,99 -19,57 -38,63 -28,52

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001              

Doporučované

Nejčtenější