Novinky

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2019 - 1. čtvrtletí

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

 • Pokladní plnění
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Rozpočet
 • Státní rozpočet
 • Čtvrtletní
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor

Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Blíže viz § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

OBSAH

Usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2019

 1. Pokladní plnění státního rozpočtu
  1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2019
  2. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
  3. Příjmy státního rozpočtu
   3.1. Daňové příjmy a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení
   3.2. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery
  4. Výdaje státního rozpočtu
   4.1. Běžné výdaje
   4.2. Kapitálové výdaje
  5. Tabulková část
 2. Zpráva o řízení státního dluhu
  1. Vývoj a stav státního dluhu
   1.1. Vývoj státního dluhu v 1. čtvrtletí 2019
   1.2. Stav státního dluhu
   1.3. Emise a splátky dluhových instrumentů a realizace zápůjček
  2. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
  3. Řízení likvidity státní pokladny v 1. čtvrtletí roku 2019
  4. Tabulková příloha
 3. Situační zpráva státní pokladny
 4. Informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2019 

Dokumenty ke stažení

 


 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2019 projednal na své 24. schůzi dne 15. května 2019 a přijal usnesení č. 264 
 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2019 projednala dne 29. dubna 2019 a přijala usnesení č. 280

 

Nejčtenější