Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2018

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

 • Měsíční
 • Pokladní plnění
 • Veřejný sektor
 • Státní rozpočet
 • Ministerstvo financí
Aktualizováno 3. 1. 2019 14:15
 • Doplněny výsledky za únor 2018.
 • Doplněny výsledky za březen 2018.
 • Doplněny výsledky za duben 2018.
 • Doplněny výsledky za květen 2018.
 • Doplněny výsledky za červen 2018.
 • Doplněny výsledky za červenec 2018.
 • Doplněny výsledky za srpen 2018.
 • Doplněny výsledky za září 2018.
 • Doplněny výsledky za říjen 2018.
 • Doplněny výsledky za listopad 2018.
 • Doplněny výsledky za prosinec 2018.

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu V ROCE 2018
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 132,15 105,69 26,45 1.2.2018
Únor 229,16 203,41 25,75 1.3.2018
Březen 345,70 329,44 16,26 3.4.2018
Duben 442,24 441,46 0,77 2.5.2018
Květen 546,02 569,12 -23,09 1.6.2018
Červen 688,13 694,01 -5,88 2.7.2018
Červenec 799,37 782,79 16,58 1.8.2018
Srpen 900,61 885,84 14,77 3.9.2018
Září 1 024,19 1 007,42 16,77 1.10.2018
Říjen 1 132,81 1 127,14 5,67 1.11.2018
Listopad 1 249,70 1 271,33 -21,64 3.12.2018
Prosinec 1 403,92 1 400,97 2,94 3.1.2019
Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2018 - graf
Měsíční pokladní plnění v roce 2018 (mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 132,15 229,16 345,7 442,24 546,02 688,13 799,37 900,61 1024,19 1132,81 1249,7 1403,92
Výdaje 105,69 203,41 329,44 441,46 569,12 694,01 782,79 885,84 1007,42 1127,14 1271,33 1400,97
Saldo 26,45 25,75 16,26 0,77 -23,09 -5,88 16,58 14,77 16,77 5,67 -21,64 2,94

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001

Nejčtenější