Novinky

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2017 - 1. čtvrtletí

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Pokladní plnění
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Rozpočet
  • Státní rozpočet
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Čtvrtletní

Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Blíže viz § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Dokumenty ke stažení

 


  • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2017 projednal na své 55. schůzi dne 3. května 2017 a přijal usnesení č. 609
  • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2017 projednala dne 24. dubna 2017 a přijala usnesení č. 313

 

Doporučované

Nejčtenější