Novinky

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2016 - 1. - 3. čtvrtletí

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

  • Čtvrtletní
  • Státní rozpočet
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Pokladní plnění
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Blíže viz § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.  

Dokumenty ke stažení


  • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2016 projednal na své 49. schůzi dne 16. listopadu 2016 a přijal usnesení č. 556.
  • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2016 projednala dne 24. října 2016 a přijala usnesení č. 938

Nejčtenější