Novinky

Státní závěrečný účet ČR za rok 2014

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

 • Rozpočet
 • Státní rozpočet
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Státní závěrečný účet
Aktualizováno 24. 3. 2016 15:00
 • usnesení č. 282
 • usnesení č. 1129

 • Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření minulého roku.
 • Součástí státního závěrečného účtu jsou závěrečné účty kapitol zpracovávané a předkládané Poslanecké sněmovně samostatně jejich správci. Přílohu státního závěrečného účtu tvoří souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti, informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech, přehled o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu.
 • Další informace viz především § 29 a § 30 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

OBSAH

A. Usnesení Poslanecké sněmovny

B. Ekonomický vývoj a veřejné rozpočty

C. Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu

D. Zpráva o stavu a vývoji státních finančních aktiv a státních záruk

E. Zpráva o řízení státního dluhu

F. Zpráva o hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu

G. Tabulková část k návrhu státního závěrečného účtu České republiky

H. Výsledky rozpočtového hospodaření kapitol

 • Kapitoly 301 - 398 (textová část)
 • Tabulky č. 1 - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
 • Tabulky č. 2 - Plnění závazných ukazatelů
 • Tabulky č. 3 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
 • Kapitola VPS – Tab. č. 3 Výdaje kapitoly VPS a Tab. č. 4 Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy

I. Informace o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech (dle zákona č. 178/2005 Sb.)


 

Dokumenty ke stažení


 

 •  Vláda Státní závěrečný účet projednala na schůzi dne 22.dubna 2015 a přijala usnesení č. 283 
 •  Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Státní závěrečný účet projednal dne 25. června 2015 a přijal usnesení č. 282
 •  Poslanecká sněmovna Státní závěrečný účet projednala dne 10. března 2016 a přijala usnesení č. 1129

 

 

Nejčtenější