Novinky

Vládní návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2012

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

 • Státní závěrečný účet
 • Vyhodnocení
 • Státní rozpočet
 • Pokladní plnění
 • Veřejný sektor

 • Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření minulého roku.
 • Součástí státního závěrečného účtu jsou závěrečné účty kapitol zpracovávané a předkládané Poslanecké sněmovně samostatně jejich správci. Přílohu státního závěrečného účtu tvoří souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti, informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech, přehled o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu.
 • Další informace viz především § 29 a § 30 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

OBSAH

A. Usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012

B. Ekonomický vývoj a veřejné rozpočty

C. Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu

D. Zpráva o stavu a vývoji státních finančních aktiv a státních záruk

E. Zpráva o řízení státního dluhu

F. Zpráva o hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu

G. Tabulková část k návrhu státního závěrečného účtu České republiky

H. Výsledky rozpočtového hospodaření kapitol

 • Kapitoly 301 - 398 (textová část)
 • Tabulky č. 1 - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
 • Tabulky č. 2 - Plnění závazných ukazatelů
 • Tabulky č. 3 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
 • Kapitola VPS – Tab. č. 3 Výdaje kapitoly VPS a Tab. č. 4 Čerpání vládní rozpočtové rezervy

I. Informace o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech (dle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, ve znění pozdějších předpisů)

Dokumenty ke stažení

 


 •  Vláda Státní závěrečný účet projednala na schůzi dne 24.dubna 2013 (viz bod č. 2) a přijala usnesení č. 282/2013
 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Státní závěrečný účet projednal na 51. schůzi dne 6. června 2013 (viz. bod č. 4) a přijal usnesení č. 456

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější