Novinky

Řízení likvidity státní pokladny

Základní informace k řízení likvidity státní pokladny.

ilustrace

Legislativní rámec a historie

Základní legislativní vymezení peněžních prostředků státní pokladny, správy peněžních prostředků státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny. Stručná historie státní pokladny a správy peněžních prostředků státní pokladny.

Formuláře a žádosti

Informace a formuláře k Žádosti o zřízení a vedení účtu u České národní banky a Žádosti o souhlas Ministerstva financí s vedením účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb a k informační povinnosti vztahující se k účtům vedených mimo Českou národní banku.

Peněžní plnění nahrazující úrok

Peněžní plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Platební karty

Informace potřebné k vydání platebních karet České národní banky, platebních bran a terminálů.

Kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu

Nejvyšší kontrolní úřad provedl v období od listopadu 2016 do května 2017 kontrolní akci č. 16/30 „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“ a neshledal pochybnosti o fungování postupů a řídicích procesů.