Novinky

Řízení likvidity státní pokladny

Základní informace k řízení likvidity státní pokladny.

ilustrace

Legislativní rámec

Řízení likvidity státní pokladny je vymezeno zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Historie

Vznik a vývoj souhrnných účtů státní pokladny

Peněžní plnění nahrazující úrok

Peněžní plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu

Nejvyšší kontrolní úřad provedl v období od listopadu 2016 do května 2017 kontrolní akci č. 16/30 „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“ a neshledal pochybnosti o fungování postupů a řídicích procesů.