CZ EN

Investiční portfolia

Součástí státních finančních aktiv je jaderný účet a zvláštní účet rezervy důchodového pojištění. Investováním prostředků těchto účtů vznikla investiční portfolia – jaderné a důchodové, která jsou ve správě Ministerstva financí.

Investování zůstatků jaderného účtu provádí Ministerstvo financí v rámci státních finančních aktiv na základě ustanovení § 116 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Podstatnou část příjmů jaderného účtu tvoří odvody od původců radioaktivních odpadů, a to ve formě poplatků za ukládání radioaktivních odpadů, a dále výnosy z finančního investování volných peněžních prostředků.

Zůstatky na jaderném účtu jsou investovány konzervativně do domácích státních dluhopisů prostřednictvím přímých nákupů anebo prostřednictvím reverzních repo operací, kde kolaterálem jsou poukázky České národní banky, případně státní pokladniční poukázky. Z majetkového účtu investičního jaderného portfolia mohou být rovněž poskytovány krátkodobé zápůjčky státních dluhopisů, a to ve formě repo operací i ve formě kolateralizované zápůjčky.

Výnosy z investování jsou příjmem rozpočtové kapitoly Operace státních finančních aktiv. Kumulované prostředky tohoto portfolia budou v budoucnu krýt část účelových výdajů státního rozpočtu na nakládání s radioaktivními odpady.

Investování zůstatků zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění je oprávněno provádět Ministerstvo financí v rámci řízení likvidity státní pokladny na základě ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky tohoto portfolia, které je tvořeno převážně převedenými kladnými saldy hospodaření systému důchodového pojištění z minulých let, lze v souladu s § 36 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech použít pouze na výdaje na dávky důchodového pojištění a na převody zpět do státního rozpočtu na úhradu záporného rozdílu příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.