Novinky

2007

Informace Ministerstva financí o výsledcích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2007.

ilustrace

Vydáno

Výsledky přezkoumání a dozorové činnosti - rok 2007

Výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2007

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb.Odkaz na externí web, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2007 do 30. června 2008

  • Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2007
  • Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2007

Vydáno

Výsledky přezkoumání a dozorové činnosti

  • Ministerstvo financí plně odpovídá za celý proces přezkoumávání hospodaření ve vztahu ke všem územním celkům ČR.
  • Část příslušných kompetencí k vlastnímu výkonu přezkoumání hospodaření, byla zákonem č. 128/2000 Sb.Odkaz na externí web, o obcích (§ 42) a zákonem č. 131/2000 Sb.Odkaz na externí web, o hlavním městě Praze (§ 38), přenesena na krajské úřady a na Magistrát hlavního města Prahy.
  • Tyto orgány vykonávají přezkoumání hospodaření v přenesené působnosti.
  • Objem veřejného majetku, s nímž územní celky ČR v roce 2008 hospodařily, přesahoval hodnotu 1 bilionu Kč.
  • Souhrn rozpočtů územních samosprávných celků za rok 2007 dosáhl finanční hodnoty více než 371 mld. Kč.

Kontakty na MF - pro problematiku přezkoumávání hospodaření územních celků

Odbor 17 - Kontrola
odd. 1703 Přezkoumávání hospodaření ÚSC