CZ EN

Výsledky přezkoumání a dozorové činnosti

  • Ministerstvo financí plně odpovídá za celý proces přezkoumávání hospodaření ve vztahu ke všem územním celkům ČR.
  • Část příslušných kompetencí k vlastnímu výkonu přezkoumání hospodaření, byla zákonem č. 128/2000 Sb.Odkaz na externí web, o obcích (§ 42) a zákonem č. 131/2000 Sb.Odkaz na externí web, o hlavním městě Praze (§ 38), přenesena na krajské úřady a na Magistrát hlavního města Prahy.
  • Tyto orgány vykonávají přezkoumání hospodaření v přenesené působnosti.
  • Objem veřejného majetku, s nímž územní celky ČR v roce 2008 hospodařily, přesahoval hodnotu 1 bilionu Kč.
  • Souhrn rozpočtů územních samosprávných celků za rok 2007 dosáhl finanční hodnoty více než 371 mld. Kč.

Kontakty na MF - pro problematiku přezkoumávání hospodaření územních celků

odd. 173 Přezkoumávání hospodaření ÚSC
e-mail: prezkoumavani.hospodareni@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář