Novinky

Předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2022

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Zákon o finanční kontrole
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Veřejný sektor
  • Veřejné finance
  • Veřejná správa
  • Zpráva

Výzva pro zaslání výsledků finančních kontrol formou zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2022 dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) bude příslušným orgánům veřejné správy Ministerstvem financí zaslána do konce ledna roku 2023. Termín pro zaslání vyplněného podkladu bude následně do 28. února 2023.

Důvodem je připravovaná technická změna procesu sběru zpráv.

Doporučované

Nejčtenější