Novinky

2020

Přehled a informace o finančních kontrolách ve veřejné správě - zprávy o výsledcích finančních kontrol a informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol v roce 2020.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Uživatelská příručka k Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol

Pro usnadnění práce kontrolním orgánům veřejné správy byla zpracována uživatelská příručka, která provází kontrolní orgán „krok za krokem“ při zadávání hlášení o závažném zjištění podle ustanovení § 22 odst. 5. zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole). S účinností od 15.5.2020 je vydávána verze č. 2 této příručky.

Aktualizováno

Stanovisko k závažným zjištěním z vykonaných finančních kontrol

Ministerstvo financí v rámci své metodické činnosti vydává stanovisko, které upřesňuje povinné subjekty, které mají povinnost předkládat informaci o závažných zjištěních, předmět informace o závažných zjištěních, termín a způsob jejich předložení.