Novinky

Finanční kontrola

Informace, metodické materiály a stanoviska Ministerstva financí pro oblast finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

ilustrace

Základní informace

Základní informace o systému finanční kontroly v ČR, povinnostech vyplývajících z právních předpisů, definice a působnosti v oblasti finanční kontroly.