Novinky

Program 29822

oddělení 1201 - Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů a správa programů kapitoly VPS
oddělení 1201 - Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů a správa programů kapitoly VPS

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Všeobecná pokladní správa
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Státní podpora
 • Finanční podpora projektů
 • Veřejný sektor
 • ISPROFIN
 • IS EDS/SMVS
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
Aktualizováno 16. 7. 2020 11:15
 • Změna pravidel - Pravidla poskytování dotací z programu 298220
 • Dokumentace programu 29822
 • Aktualizace dokumentu - Dokumentace programu 29822
 • Výzva č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace
 • Výzva č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace
 • Výzva č. 2 - aktualizace: úprava názvu souboru "Výzva č. 2 MF k předložení žádostí o dotaci z podprogramu 298D2260 – Akce financované z rozhodnutí vlády"
 • Publikace Dodatku k výzvě č. 2 a aktualizace Zásad pro poskytování dotací (úplné znění po dodatku) a aktualizace Dokumentace programu 29822
 • Informace k výzvě č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2019)
 • Informace k výzvě č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2019)
 • Výměna dokumentu - Výzva č. 4
 • Informace k výzvě č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2019)
 • Publikace dokumentu k výzvě č. 4 - Často kladené otázky
 • Publikace dokumentu k výzvě č. 4 - Seznam schválených projektů k financování po vyhodnocení výzvy č. 4/2019
 • Publikace dokumentu k výzvě č. 5 - Seznam schválených projektů k financování po vyhodnocení výzvy č. 5/2019
 • Publikace dokumentů: Výzvy č. 6 a 7 - k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2020) a Často kladené otázky k výzvě č. 6 a 7
 • Aktualizace dokumentu Často kladené otázky k výzvě č. 6 a 7 z programu 29822 (pro rok 2020)
 • Seznam projektů k financování po vyhodnocení výzvy č. 6/2020 a č. 7/2020 k podprogramu 298D2280 (pro rok 2020)
 • Dokumentace potřebná k žádosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Výzva č. 6/2020
 • Publikace dokumentu k výzvě č. 7 - Seznam žadatelů v rámci Výzvy č. 7 podprogramu 298 223 po 8.7.2020

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Informace k výzvě č. 7 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2020)

Výzva č. 7 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci z podprogramu 298D2230 (.PDF, 480 kB) - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury (pro rok 2020)
Často kladené otázky k výzvě č. 6 a 7 z programu 29822 (pro rok 2020) (.PDF, 452 kB)

Termín předložení žádosti o dotaci: od 10. 2. 2020 v 00:00:01 hod. do 15. 3. 2020 do 23:59:00 hod.

Seznam žadatelů v rámci Výzvy č. 7 podprogramu 298 223 po 8.7.2020 (.PDF, 348 kB) 


Informace k výzvě č. 6 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2020)

Výzva č. 6 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci z podprogramu 298D2280 (.PDF, 471 kB) - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí (pro rok 2020)
Často kladené otázky k výzvě č. 6 a 7 z programu 29822 (pro rok 2020) (.PDF, 452 kB)

Termín předložení žádosti o dotaci: od 10. 2. 2020 v 00:00:01 hod. do 15. 3. 2020 do 23:59:00 hod.

Seznam schválených projektů k financování po vyhodnocení výzvy č. 6/2020 k podprogramu 298D2280 (.PDF, 859 kB)

Dokumentace potřebná k žádosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (.PDF, 44 kB)

Projekty vyřazené na základě nesplnění podmínek stanovených ve Výzvě č. 6/2020 v rámci podprogramu 298D2280 (.PDF, 415 kB) 


Informace k výzvě č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2019)

Výzva č. 5 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci z podprogramu 298D2230 (.PDF, 121 kB) - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury
Seznam schválených projektů k financování po vyhodnocení výzvy č. 5/2019 k podprogramu 298D2230 (.PDF, 213 kB) - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury

Termín předložení žádosti o dotaci: od 25. 2. v 00:00:01 hod. do 27. 3. 2019 do 23:59:00 hod.

 


Informace k výzvě č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2019)

Výzva č. 4 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci z podprogramu 298D2280 (.PDF, 139 kB) - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí (pro rok 2019)
Často kladené otázky k výzvě č.4 z podprogramu 298D2280 (pro rok 2019) (.PDF, 48 kB)
Seznam schválených projektů k financování po vyhodnocení výzvy č. 4/2019 k podprogramu 298D2280 (.PDF, 120 kB) - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

Termín předložení žádosti o dotaci: od 13. 2. v 00:00:01 hod. do 15. 3. 2019 do 23:59:00 hod.

 


Informace k výzvě č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro rok 2019)

Výzva č. 3 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci z podprogramu 298D2260 – Akce financované z rozhodnutí vlády (pro rok 2019) (.PDF, 191 kB) - Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ze SR na rok 2019
Zásady pro poskytování dotací - silnice  (.PDF, 91 kB)
Silnice - Tabulka - Žádost o náhradu části výdajů  (.XLS, 33 kB)

Termín předložení žádosti o dotaci: do 31.10.2019.

 


Informace k výzvě č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace

Výzva č. 2 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci z podprogramu 298D2260 – Akce financované z rozhodnutí vlády (.PDF, 43 kB) - Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
Dodatek k výzvě č. 2 - silnice (.PDF, 40 kB)
Zásady pro poskytování dotací - silnice (úplné znění po dodatku) (.PDF, 210 kB)
Silnice - Tabulka - Žádost o náhradu části výdajů (.XLS, 32 kB)

Termín předložení žádosti o dotaci: do 31.10.2018.

 


Informace k výzvě č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace

Výzva č. 1 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci z podprogramu 298D2270 – Akce financované z rozhodnutí vlády (.PDF, 136 kB)- Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny - usnesení vlády č. 469/2017

Termín předložení žádosti o dotaci: do 30.6.2018.

 


 

Dokumentace k Programu 29822:

Doporučované

Nejčtenější