Novinky

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám, politickým hnutím a koalicím celkem v roce 2010

oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí
oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí

Vydáno

  • Politické strany
  • Veřejný sektor
  • Příspěvky na činnost
  • Financování politických stran

Příspěvek na činnost politickým stranám a politickým hnutím za rok 2010

(podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů)

Název politické strany/
politického hnutí
stálý příspěvek příspěvek na mandát příspěvek
na činnost celkem
počet
poslanců
poslanci počet
senátorů
senátoři počet
členů
zastupitelstev krajů
krajští zastupitelé počet členů
zast. hl. m. Prahy
zastupitelé
hl. m Prahy
před volbami po volbách před volbami po volbách
před
volbami
po
volbách
Tabulka č. 1 - Příspěvek na činnost politickým stranám a politickým hnutím za rok 2010
ALTERNATIVA 0 0 0 0 0 0 0 5 1 250 000 0 0 0 1 250 000
ČSSD 10 000 000 74 56 57 150 000 29 41 28 800 000 280 70 000 000 12 14 3 125 000 169 075 000
Doktoři (za uzdravení společnosti) 0 0 0 0 0 0 0 4 1 000 000 0 0 0 1 000 000
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 0 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 0 250 000
KDU - ČSL 9 300 000 13 0 4 875 000 7 6 6 150 000 56 14 000 000 0 0 0 34 325 000
KSČM 10 000 000 26 26 23 400 000 3 2 2 550 000 114 28 500 000 6 3 1 375 000 65 825 000
Nestraníci 0 0 0 0 0 1 225 000 2 500 000 0 0 0 725 000
NEZÁVISLÍ 0 0 0 0 1 0 750 000 0 0 0 0 0 750 000
ODS 10 000 000 81 53 58 200 000 35 25 30 000 000 180 45 000 000 42 20 9 583 333 152 783 333
Severočeši.cz 0 0 0 0 0 2 450 000 8 2 000 000 0 0 0 2 450 000
SNK Evropští demokraté 0 0 0 0 1 0 750 000 6 1 500 000 4 0 833 333 3 083 333
Spojení demokraté-Sdružení nezávislých 0 0 0 0 1 0 750 000 0 0 0 0 0 750 000
Starostové pro Liberecký kraj 0 0 0 0 0 0 0 7 1 750 000 0 0 0 1 750 000
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 5 866 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 866 667
Strana pro otevřenou společnost 0 0 0 0 1 1 900 000 3 750 000 0 0 0 1 650 000
Strana zelených 4 166 667 6 0 2 250 000 1 0 750 000 0 0 6 0 1 250 000 8 416 667
Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu 4 933 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 933 333
TOP 09 6 666 667 0 41 24 600 000 0 1 225 000 0 0 0 26 1 625 000 33 116 667
Věci veřejné 6 666 667 0 24 14 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 21 066 667
Celkem 67 600 001 200 200 184 875 000 79 79 72 300 000 666 166 500 000 70 63 17 791 666 509 066 667

 

Poslední aktualizace: 30.12.2010, Zdroj: MF - odd.Financování dalších oblastí neziskové sféry

  • Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů.
  • Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.
  • Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč.
  • V roce konání voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy se propočítává roční příspěvek na činnost za každé volební období zvlášt´. Straně a hnutí náleží měsíčně jedna dvanáctina propočteného ročního příspěvku na činnost. V měsíci konání voleb obdrží strana a hnutí příspěvek propočtený z výsledků voleb tohoto volebního období, jehož výše bude pro stranu a hnutí výhodnější.

Volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 28.5. a 29.5.2010

Název politické strany počet platných hlasů % z celkového počtu platných hlasů příspěvek v Kč
Tabulka č. 2 - Volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 28.5. a 29.5.2010 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů
Česká strana sociálně demokratická 1 155 267 22,08 115 526 700
Občanská demokratická strana 1 057 792 20,22 105 779 200
TOP 09 873 833 16,70 87 383 300
Komunistická strana Čech a Moravy 589 765 11,27 58 976 500
Věci veřejné 569 127 10,88 56 912 700
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 229 717 4,39 22 971 700
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 226 527 4,33 22 652 700
Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu 192 145 3,67 19 214 500
Strana zelených 127 831 2,44 12 783 100
C e l k e m 5 022 004 95,98 502 200 400

 

Ministerstvo financí vyplácí příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny podle § 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

"Příspěvek na úhradu volebních nákladů se poskytuje pouze za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna sdělí, po ověření volby poslanců, Ministerstvu financí údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč."

Poslední aktualizace: 30.12.2010, Zdroj: MF - odd.Financování dalších oblastí neziskové sféry

Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2010 ze státního rozpočtu celkem

 
Název politické strany / politického hnutí Příspěvek
na činnost x)
viz. Tabulka č.1
Příspěvek
na úhradu volebních nákladů
xx)
( viz. Tabulka č. 2)
Příspěvek na činnost
za 1 . a 2. pololetí
2009 xxx)
Příspěvky
vyplacené
v roce 2010
celkem
Tabulka č. 3 - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2010 ze státního rozpočtu celkem
ALTERNATIVA 1 250 000 0 1 250 000
ČSSD 169 075 000 115 526 700 284 601 700
Doktoři (za uzdravení společnosti) 1 000 000 0 1 000 000
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 250 000 0 250 000
KDU - ČSL 34 325 000 22 971 700 57 296 700
KSČM 65 825 000 58 976 500 124 801 500
Nestraníci 725 000 0 725 000
NEZÁVISLÍ 750 000 0 750 000
ODS 152 783 333 105 779 200 258 562 533
Severočeši.cz 2 450 000 0 2 000 000 4 450 000
SNK Evropští demokraté 3 083 333 0 3 083 333
Spojení demokraté-Sdružení nezávislých 750 000 0 750 000
Starostové pro Liberecký kraj 1 750 000 0 1 750 000
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 5 866 667 22 652 700 28 519 367
Strana pro otevřenou společnost 1 650 000 0 1 650 000
Strana zelených 8 416 667 12 783 100 21 199 767
Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu 4 933 333 19 214 500 24 147 833
TOP 09 33 116 667 87 383 300 120 499 967
Věci veřejné 21 066 667 56 912 700 77 979 367
Celkem 509 066 667 502 200 400 2 000 000 1 013 267 067

 

Poslední aktualizace: 30.12.2010, Zdroj: MF - odd.Financování dalších oblastí neziskové sféry

x) Podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

xx) Podle § 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se příspěvek na úhradu volebních nákladů poskytuje pouze za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna sdělí, po ověření volby poslanců, Ministerstvu financí údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč.

xxx) Politickému hnutí Severočeši.cz byl vyplacen příspěvek na činnost za 1. a 2. pololetí 2009 až v roce 2010 na základě zjištění Poslanecké sněmovny, že doplněná výroční finanční zpráva za rok 2008 předložená politickým hnutím Severočeši.cz je úplná. Tím byla splněna podmínka pro výplatu příspěvku na činnost podle § 20a odst. 3 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučované

Nejčtenější