Novinky

Makroekonomická predikce - leden 2007

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

  • Makroekonomická predikce
  • Veřejný sektor

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politiky MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
  • V prognózách uvádíme středy intervalových odhadů. Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.
  • Uzávěrka datových zdrojů: 17.01.2007
  • Seznam použitých zkratek a základní pojmy

Doporučované

Nejčtenější