Novinky

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

odbor 32 - Daňová legislativa
odbor 32 - Daňová legislativa

Vydáno

  • Daně a cla
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Regulace
  • Zákon o prokazování původu majetku

Ve Sbírce zákonů byl dne 3. října 2016 vyhlášen zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, s účinností od 1. prosince 2016.

Hlavním cílem zákona je upravit stávající mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů a následně je zdanit. V případě, že správce daně indikuje disproporci (zákon stanoví hranici alespoň 5 mil. Kč) mezi příjmy tvrzenými v daňovém přiznání a nárůstem jmění spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka, je poplatník vyzván k prokázání, že jeho majetek byl financován ze zdrojů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají. Pokud poplatník neprokáže, z jakých zdrojů byl nárůst jmění financován, bude mu daň stanovena podle pomůcek při uplatnění standardní sazby daně z příjmů. Poplatník bude zároveň povinen uhradit penále ve zvýšené výši.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější