Novinky

Základní ukazatele vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech k 30.09.2013

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Doplňkové penzijní spoření
 • Penzijní připojištění
 • Penzijní společnosti
 • Penzijní systém
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Soukromý sektor
 • Ukazatele vývoje
 • Tabulka
 • Zaměstnanecké penzijní pojištění
 • Finanční trh

Základní ukazatele vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech ke dni 30.09.2013
1-3q 2013
Doplňková penzijní spoření 1) Počet 53 334
Přírůstek (%)
Nová doplňková penzijní spoření Počet 53 729
Přírůstek (%)
- z toho s převodem prostředků z penzijního připojištění 2) Počet 628
Doplňkové penzijní spoření s vedenými příspěvky zaměstnavatele 3) Počet 8737
Přírůstek (%)
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 0,032
Přírůstek (%)
Příspěvky účastníků 4) Objem (mld.Kč) 0,159
Přírůstek (%)
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 143,36
Přírůstek (%)
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 711,75
Přírůstek (%)

Poznámky:

 1. Stav ke konci období; údaj uvádí počet doplňkových penzijních spoření, která nejsou v evidenci ukončena
 2. Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
 3. Stav ke konci období
 4. Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance

Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Související informace

Doporučované

Nejčtenější