CZ EN

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech k 30.09.2013

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech ke dni 30.09.2013
    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1-3q 2013
Penzijní připojištění 1) Počet 3 279 727 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 950 329
Přírůstek (%) 10,7 9,6 9,5 6,9 4,5 3,0 0,8 12,5 -3,6
Penzijní připojištění s vedenými příspěvky zaměstnavatele 2) Počet 927 930 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 340 286
Přírůstek (%) 15,8 10,9 9,8 8,2 3,2 1,8 -1,0 3,6 1,7
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld. Kč) 3,683 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 5,082
Přírůstek (%) 14,3 13,0 11,7 9,4 5,1 3,1 1,7 5,6 -14,1
Příspěvky účastníků 3) Objem (mld. Kč) 15,335 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 23,901
Přírůstek (%) 16,7 14,8 14,8 8,3 4,9 1,1 0,9 8,8 -6,2
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 98,65 102,19 103,85 104,87 105,18 105,00 105,43 108,03 115,79
Přírůstek (%) 0,9 3,6 1,6 1,0 0,3 -0,2 0,4 2,5 7,2
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 407,90 430,75 449,67 450,53 443,91 439,55 441,65 464,95 545,17
Přírůstek (%) 2,8 5,6 4,4 0,2 -1,5 -1,0 0,5 5,3 17,3

Poznámky:

  1. Stav ke konci období; údaj uvádí počet připojištění, která nejsou v evidenci ukončena
  2. Stav ke konci období od účinnosti novely zákona č. 42/1994 Sb. zákonem č. 170/1999 Sb. (od 3.8.1999)
  3. Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance

Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Související informace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář