CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.09.2013

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu.

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo ke dni 30.09.2013 evidováno celkem 4,950 mil. neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se oproti konci roku 2012 snížil o 185 tis., což představuje pokles o 3,6 %.

Ve sledovaném období roku 2013 činil objem vyplacených státních příspěvků na penzijní připojištění 5,082 mld. Kč, což je o 745 mil. Kč více než za stejné období předchozího roku. Proti stejnému období loňského roku vzrostl za tři čtvrtletí roku 2013 také objem příspěvků účastníků v penzijním připojištění, a to o cca 5,7 mld. Kč na hodnotu 23,9 mld. Kč. S tím souvisí také výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka, který se zvýšil proti konci roku 2012 o 17,3% na hodnotu 545 Kč. Ve sledovaném období roku 2013 bylo evidováno 1.340 tis. neukončených penzijních připojištění, na něž přispěl zaměstnavatel.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

K 30.09.2013 je podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi evidováno 53.334 neukončených doplňkových penzijních spoření. Během tří čtvrtletí roku 2013 bylo uzavřeno celkem 53.729 nových smluv o doplňkovém penzijním spoření, z nichž do 628 byly převedeny prostředky z penzijního připojištění. U 8.737 doplňkových penzijních spoření byl ve sledovaném období roku 2013 evidován příspěvek zaměstnavatele.

Na doplňkové penzijní spoření byly k 30.09.2013 vyplaceny státní příspěvky v celkové výši 32,13 mil. Kč.

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 15.11.2013

Související informace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář