Novinky

Zahájení meziresortního připomínkového řízení k novele zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

oddělení 3503 - Pojišťovnictví a penzijní produkty
oddělení 3503 - Pojišťovnictví a penzijní produkty

Vydáno

  • Pojišťovnictví
  • Soukromý sektor
  • Povinné pojištění vozidla
  • Legislativa
  • Pojištění odpovědnosti
  • Meziresortní připomínkové řízení
  • Připomínkové řízení

Ministerstvo financí dne 14. srpna 2015 zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Připomínky je možné zasílat nejpozději do 11. září 2015, a to na elektronickou adresu pojistovnictvi@mfcr.cz.

Předkládaným návrhem zákona se reaguje na rozsudek Soudního dvora EU ze dne 4. září 2014 ve věci C 162/13, Damijan Vnuk. V tomto rozsudku Soudní dvůr EU vyložil pro účely unijní úpravy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojem „provoz vozidla“ a vyjádřil se k povinnosti uzavřít pojištění pro případ odpovědnosti za škodu z tohoto provozu.

Cílem předloženého návrhu zákona je tak dát do souladu zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s výkladem uvedené právní úpravy EU provedené Soudním dvorem EU, přičemž přizpůsobení se těmto podmínkám vyžaduje určitou lhůtu, neboť podle současné právní úpravy povinnosti odpovědnosti podléhají pouze ta vozidla, která jsou provozována na veřejných pozemních komunikacích. To není podle zmíněného rozsudku v souladu s účelem a cílem směrnic týkajících se této oblasti, kdy je základní důraz kladen na ochranu osob poškozených provozem motorových a jejich přípojných vozidel bez ohledu na to, zda jsou provozována na místech veřejně přístupných nebo soukromých nebo, zda jde o jejich provoz jako dopravního prostředku nebo o jejich jiné užití v souladu s jejich obvyklou funkcí.

Přijetím zákona vznikne vlastníkům vozidel, kteří nebyli dosud vystaveni povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, pokud nebyla provozována na veřejných pozemních komunikacích, resp. nebyla na těchto komunikacích ponechána, povinnost sjednat pojištění odpovědnosti z provozu těchto vozidel. Půjde především o vozidla nepodléhající povinnosti registrace v registru silničních vozidel, např. o pracovní stroje, které jsou v souladu s jejich obvyklou funkcí určeny k pohybu po pozemních komunikacích.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější