Novinky

Vyhodnocení veřejné konzultace k zákonu o platebním styku a směrnici PSD2

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Peněžnictví a platební služby
  • Konzultace
  • Platební styk
  • Zákon o platebním styku

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k zákonu o platebním styku a směrnici PSD2. Cílem konzultace bylo získat poznatky, které ČR využije při tvorbě odpovědi na konzultaci Evropské komise a při tvorbě pozice k budoucí revizi směrnice PSD2. 

Konzultační materiál byl publikován na webových stránkách Ministerstva financí dne 17. února 2022. Odpovědi na veřejnou konzultaci bylo možné zasílat do 31. března 2022. 

Do veřejné konzultace se zapojilo celkem osmnáct subjektů. Odpovědi zaslali dva obchodníci, osm finančních institucí, pět profesních asociací, orgán dohledu, spotřebitelská asociace a orgán mimosoudního řešení sporů.

Ministerstvo financí děkuje všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější