CZ EN

Konzultace - vyhodnocení zákona o platebním styku a směrnice PSD2

Evropská komise se podle dostupných informací chystá v prvním čtvrtletí roku 2022 zahájit veřejnou konzultaci k vyhodnocení úspěšnosti směrnice o platebních službách, známé jako PSD2. Daná směrnice je do českého právního řádu transponována zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

Ministerstvo financí proto jako gestor zákona o platebním styku vyzývá spotřebitele i odbornou veřejnost, aby ze svého pohledu zhodnotili úspěšnost a aktuálnost evropské směrnice PSD2 a českého zákona o platebním styku. Získané poznatky budou využity při tvorbě odpovědi ČR na konzultaci Evropské komise a při tvorbě pozice ČR k budoucí revizi směrnice PSD2. Souhrnné vyhodnocení této konzultace bude zveřejněno na internetových stránkách Ministerstva financí.

Vaše odpovědi prosím vyplňte a pomocí webového formuláře odešlete do 31. března 2022, případně nám odpovědi do stejného data zašlete vyplněné v některém z dokumentů níže na e-mailovou adresu platebni.sluzby@mfcr.cz.

Sady otázek se liší podle toho, zda budete odpovídat jako spotřebitel, obchodník, nebo jako zástupce odborné veřejnosti v oblasti platebních služeb.

Ministerstvo financí Vám děkuje za zaslané odpovědi.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář