Novinky

Zákon implementující směrnici MiFID II předložen Poslanecké sněmovně – sněmovní tisk 869

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Finanční trh
  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Kapitálový trh
  • MiFID

Dne 14. 7. 2016 předložila vláda České republiky k projednání Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, ve znění zapracovaných připomínek stanoviska Legislativní rady vlády. Tento návrh zákona vláda schválila na svém zasedání dne 8. června 2016. Návrh zákona je evidován jako Sněmovní tisk 869.

Návrh zákona obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace několika nově přijatých unijních předpisů na úseku kapitálového trhu, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů (MiFIR), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (MAR) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU o trestních sankcích za zneužívání trhu (CSMAD).

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější