Novinky

Legislativní „balík“ předpisů upravujících činnost investičních společností a investičních fondů nabyl účinnosti

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Finanční trh
 • Investiční fondy
 • Investiční společnost
 • Investiční služby
 • Kapitálový trh
 • Regulace
 • Soukromý sektor
 • Legislativa
 • Legislativní činnost MF
 • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
 • Nařízení vlády
 • Vyhláška

Ministerstvo financí sděluje, že zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který Parlament České republiky schválil dne 3. července 2013, nabyl dnešního dne účinnosti. Zákon je vyhlášen jako předpis č. 240/2013 Sb. Dnešního dne nabyl účinnosti rovněž doprovodný zákon k zákonu č. 240/2013 Sb. a dále 2 vládní nařízení a 6 vyhlášek České národní banky vztahujících se k této nové právní úpravě.

Ministerstvo financí sděluje, že zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který Parlament České republiky schválil dne 3. července 2013, nabyl dnešního dne účinnosti. Zákon je vyhlášen jako předpis č. 240/2013 Sb.

Dnešního dne nabyl účinnosti rovněž doprovodný zákon k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech a dále 2 vládní nařízení a 6 vyhlášek České národní banky vztahujících se k této nové právní úpravě.

 • Zákon č. 241/2013 Sb. o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů: Zakon-241-2013 (.PDF, 126 kB)

 

 • Nařízení vlády č. 242/2013 Sb. o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě: Narizeni-vlady-242-2013 (.PDF, 148 kB)
 • Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování: Narizeni-vlady-243-2013 (.PDF, 223 kB)

 

 • Vyhláška č. 244/2013 Sb. o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech: Vyhlaska-244-2013 (.PDF, 760 kB)
 • Vyhláška č. 245/2013 Sb. o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu: Vyhlaska-245-2013 (.PDF, 47 kB)
 • Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování: Vyhlaska-246-2013 (.PDF, 131 kB) 
 • Vyhláška č. 247/2013 Sb. o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech: Vyhlaska-247-2013 (.PDF, 182 kB)
 • Vyhláška č. 248/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů: Vyhlaska-248-2013 (.PDF, 4852 kB)
 • Vyhláška č. 249/2013 Sb. o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance: Vyhlaska-249-2013 (.PDF, 225 kB)

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

 


 

Související informace:

Doporučované

Nejčtenější