CZ EN

Doplňující informace k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech

Odborné veřejnosti se poskytuje několik doplňujících informací k nové právní úpravě obhospodařování a administraci investičních fondů.

Odborné veřejnosti se poskytuje několik doplňujících informací k nové právní úpravě obhospodařování a administraci investičních fondů. Publikuje se upravená důvodová zpráva odrážející změny, které byly provedeny pozměňovacími návrhy k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech v Poslanecké sněmovně. Text revidované důvodové zprávy tak konvenuje zákonu č. 240/2013 Sb. ve znění, v němž byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. Zpřístupňující se rovněž odůvodnění prováděcích vládních nařízení.

Současně se připojují odkazy na seznam platných smluv České republiky v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, který by měl odpovídat požadavkům čl. 26 daňové konvence OECD a na seznam států, se kterými má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci, výměně informací a dohledu s dohledovými autoritami dle směrnice 2009/61/EU („AIFMD“). Existence těchto dohod je hmotněprávní podmínkou toho, aby Česká republika mohla být otevřena i subjektům usazených v jiných zemích, než jsou členské země Evropské unie, jde-li o nabízení investic do těchto fondů u nás.

  • Seznam států, s jejichž orgánem dohledu Česká národní banka uzavřela dohodu o výměně informací odpovídající čl. 113 až 115 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí AIFMD: Seznam-organu-dohledu-CNB-2014-03-19 (.PDF, 143 kB)
  • Seznam států, s nimiž má Česká republika sjednánu dohodu odpovídající zásadám uvedeným v článku 26 Modelové daňové smlouvy OECD o příjmech a majetku a zajišťující výměnu informací v daňových záležitostech: Seznam-dohod-Staty-2014-03-19 (.PDF, 180 kB)

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

 


 

Související informace:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář